วันที่ 24 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติประชุมความร่วมมือกับ GIZ เตรียมความพร้อมดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา

a61 131

วันที่ 24 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติประชุมความร่วมมือกับ GIZ เตรียมความพร้อมดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา 

page61 131

วันที่ 24 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติประชุมความร่วมมือกับ GIZ เตรียมความพร้อมดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา (Thai Rice RAMA) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการตลาดในการผลิตข้าวยั่งยืน เป็นโครงการนำร่องและพัฒนาแนวทางในการลดก๊าชเรือนกระจกจากการทำนา