วันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และบริษัทไบเออร์ไทย จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการ Plantwise(Rice)Program in Thailand

a61 129

วันที่ 21 กันยายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และบริษัทไบเออร์ไทย จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการ Plantwise(Rice)Program in Thailand 

page61 129

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และบริษัทไบเออร์ไทย จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการ Plantwise(Rice)Program in Thailand เรื่องการวินิจฉัยศัตรูข้าว และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวอย่างปลอดภัย มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 50  คน ณ หมู่ 6 บ้านดอนใต้ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี