วันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

a61 128

วันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 

page61 128

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และลูกจ้าง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ณ อาคารขวัญข้าว มีผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ 2 ราย คือ นายสมยศ ทิพย์สุขุม ช่างซ่อมบำรุง ช2 ลูกจ้างประจำ และนางบุญเรือง สังข์สุวรรณ คนงานทดลองการเกษตร พนักงานราชการ ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ