วันที่ 19 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บึงหนองพง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

a61 127

วันที่ 19 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บึงหนองพง หมู่ที่ 3  ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

page61 127

วันที่ 19 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บึงหนองพง หมู่ที่ 3  ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรีได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในครั้งนี้ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง รวมจำนวนทั้งสิ้น  500,000  ตัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน