วันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “Agri Forum 2018 ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “The Power of Agri Innovation พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร”

a61 126

วันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงาน “Agri Forum 2018 ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “The Power of Agri Innovation พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” 

page61 126

วันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายนางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน “Agri Forum 2018 ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “The Power of Agri Innovation พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการเกษตรไทย” และ “การเข้าสู่เกษตร 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม” โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และชมนิทรรศการ การจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะในแปลงสาธิต โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด