วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2561 -ร่วมจัดนิทรรศการ ข้าวกข43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ดรรชนีน้ำตาลต่ำ ในงาน ครบรอบ “60 ปี เขื่อนเจ้าพระยา

a61 16

วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2561 -ร่วมจัดนิทรรศการ ข้าวกข43  ข้าวเพื่อสุขภาพ ดรรชนีน้ำตาลต่ำ ในงาน ครบรอบ 60 ปี เขื่อนเจ้าพระยา 

page61 16

วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นางบังอร  ธรรมสามิสรณ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ ข้าวกข43  ข้าวเพื่อสุขภาพ ดรรชนีน้ำตาลต่ำ  ในงาน ครบรอบ 60 ปี เขื่อนเจ้าพระยา กับความมั่นคง มั่งคั่งเกษตรกรไทย มุ่งสู่ปีที่ 60 แห่งความสดใสยั่งยืน” ณ สำนักงานชลประทานที่ 12  จังหวัดชัยนาท