วันที่ 8 กุภาพันธ์ 2561 ตรวจการจ้างการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะ2 ครั้งที่ 6

a61 15

วันที่ 8 กุภาพันธ์ 2561  ตรวจการจ้างการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะ2  ครั้งที่ 6 

page61 15

วันที่ 8 กุภาพันธ์ 2561  นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะประธานตรวจการจ้างการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะ2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้ง 6 มี นายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและ ให้การต้อนรับ โดยนำคณะกรรมการท่านอื่นๆ ดูสถานทีเพื่อการตรวจรับงานก่อสร้างครั้งนี้ด้วย