วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์กข43

a61 12

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์กข43

page61 12

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์กข43  โดยมีนายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว