วันที่ 26 มกราคม 2561ร่วมจัดนิทรรศการข้าวกข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561

a61 8

วันที่ 26 มกราคม 2561ร่วมจัดนิทรรศการข้าวกข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 

page61 8

วันที่ 26 มกราคม 2561นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการข้าวกข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 -3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ