วันที่ 25 มกราคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

a61 7

วันที่ 25 มกราคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

page61 7

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรให้กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายความรู้เรื่อง ปฏิทินการผลิตข้าวที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมบรรยายเรื่องการจัดการดินจัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง