วันที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมตรวจการจ้าง ครั้งที่ 5 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a61 6

วันที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมตรวจการจ้าง ครั้งที่ 5 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

page61 6

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะประธานตรวจการจ้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะ2 เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้าง ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกรียติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมีนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติให้การต้อนรับ และร่วมประชุม