วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ต้อนรับ Mr. Tien Ye รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และคณะจากบริษัท Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd.

a61 5

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ต้อนรับ Mr. Tien Ye รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และคณะจากบริษัท Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. 

page61 5

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าร่วมให้การต้อนรับ Mr. Tien Ye รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และคณะจากบริษัท Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. เพื่อหารือแนวทางการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการข้าวและสถาบันวิจัยข้าวชั้นนำของจีน ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร