วันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน National Institute of Agrarian Research เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

a61 3

วันที่ 16 มกราคม 2561  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน National Institute of Agrarian Research เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

page61 3

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญ Dr.Carlos Fernandez-Belmar นักวิจัยและหัวหน้าหน่วยทรัพย์สินทางปัญหาและใบอนุญาต จากสถาบัน National Institute of Agrarian Research เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านข้าวระหว่างไทยและชิลี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวที่กำลังดำเนินการ และร่วมหารือแนวทางที่จะดำเนินกาวิจัยร่วมกันในอนาคต พร้อมกันนี้ได้พาชมอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว และโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ