วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะทำงาน เข้าประชุมหารือเรื่อง โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

a61 2

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะทำงาน เข้าประชุมหารือเรื่อง โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

page61 2

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะทำงาน เข้าประชุมหารือเรื่อง โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ และชี้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3 และลงพื้นที่โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวห่างชาติ