วันที่ 10 มกราคม 2561 กิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a61 1

วันที่ 10 มกราคม 2561 กิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

page61 1

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  และผู้บริหารศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยมี พล.ต.ต. กษณะ แจ่มสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน  ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับประทานอาหารร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ และเพื่อดูแลทุกข์สุข และความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี