วันที 22 ธันวาคม 2560 จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

a149

วันที 22 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

page149

วันที 22 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561โดยมีกิจกรรมตัดบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมจับสลากของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิต และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ