วันที่ 15-20 ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดบูธนิทรรศการข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 ในงานเทศกาลข้าวไทย 2560 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ

a148

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดบูธนิทรรศการข้าวเพื่อสุขภาพ กข43  ในงานเทศกาลข้าวไทย 2560 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 

 page148

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดบูธนิทรรศการข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 และนำสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ร่วมออกร้านผลิตภัณฑ์ข้าวกข 43 ในงานเทศกาลข้าวไทย 2560 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2560 มีร้านค้ามากมายกว่า 100 ร้านค้า และมีการแสดงวัฒนธรรมประจำแต่ละภาค ให้ชมฟรี