วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรความรู้ เรื่อง รู้จักรัก "ข้าว" ณ โรงเรียนราษฎร์บูรณะแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

a147

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรความรู้ เรื่อง รู้จักรัก "ข้าว" ณ โรงเรียนราษฎร์บูรณะแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

page147

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรความรู้ เรื่อง รู้จักรัก "ข้าว" ให้กับนักเรียนประถมปีที่ 4 โรงเรียนราษฎร์บูรณะแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องข้าว