วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

a144

วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

page144

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้แทนจากกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมงานโครงการการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้แทนจากสถาบันอาหาร เข้าร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ยังเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการฝึกอบรมดังกล่าว จากThe Director of Department of Agriculture Land Resource และ The Director of Department of Rice Crop