วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี

a137

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี 

page137

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมพบปะนักเรียนเกษตรกรชาวนา และปลูกต้นมะฮอกกะนี ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ