วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

a136

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 

page136

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ