วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมโครงการนำร่องบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ประชารัฐโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง

a134

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมโครงการนำร่องบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ประชารัฐโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง 

page134

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะนักวิจัยร่วมประชุมโครงการนำร่องบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ประชารัฐโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง ที่จะดำเนินการ ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ หัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ขวัญข้าว กรมการข้าว