วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก ฤดูนาปี 2560 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a133

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก ฤดูนาปี 2560 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  

page133

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก ฤดูนาปี 2560 โดยมีเจ้าหน้ากลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจนาพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา  และศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 และตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ