วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อธิบดีกรมกาข้าว เข้าตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว สำหรับประดับภูมิทัศน์พระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

a131

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อธิบดีกรมกาข้าว เข้าตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว สำหรับประดับภูมิทัศน์พระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

page131

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมกาข้าว เข้าตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว สำหรับประดับภูมิทัศน์พระเมรุมาศ ในหลวง ร.9 ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าชมณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร