วันที่ 23 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมวางพวงมาลา ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันปิยะมหาราช

a129

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมวางพวงมาลา ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันปิยะมหาราช 

page129

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมอบหมายนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางอุไรวรรณ ฤาไชยคาม นักจักการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมวางพวงมาลา ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี