วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560 จิตอาสา ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดเตรียมต้นข้าว จำนวน 2,100 กระถาง เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่าเลไลยก์

a127

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560  จิตอาสา ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดเตรียมต้นข้าว จำนวน 2,100 กระถาง เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่าเลไลยก์ 

page127

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560  จิตอาสา ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดเตรียมต้นข้าว จำนวน 2,100 กระถาง เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี