วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สถานบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดจำปี ตำบลสระแก้ว

a126

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สถานบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดจำปี  ตำบลสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี

page126

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สถานบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดจำปี  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี