วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ฐานะประธานกรรมการตรวจรับ การก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติระยะที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อตรวจรับงานครั้งที่ 3

a125

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ฐานะประธานกรรมการตรวจรับ การก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติระยะที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อตรวจรับงานครั้งที่ 

page125

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับ การก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติระยะที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อตรวจรับงานครั้งที่3 งานถนนสายหลัก และ งานตอกเสาเข็ม และงานฐานรากอาคารต่างๆ