วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ส่งมอบข้าวสารพันธุ์หอมสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 กิโลกรัม เข้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

a124

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ส่งมอบข้าวสารพันธุ์หอมสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 กิโลกรัม เข้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

page124

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการชำนาญการ พร้อมด้วยนายสุกรรณ สังข์วรรณะ ปราชญ์เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ส่งมอบข้าวสารพันธุ์หอมสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 กิโลกรัม เข้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นาวาอากาศเอก ไชยสิทธิ์ ใจดี เป็นผู้แทนพระองค์ในการรับมอบครั้งนี้ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร