วันที่ 12 ตุลาคม 2560 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครอบรอบวันก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประจำปี 2560

a122

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครอบรอบวันก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประจำปี 2560 

page122

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายอภิชาต ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครอบรอบวันก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขความเจริญ