วันที่ 26 กันยายน 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมย้ายกระถางต้นกล้าข้าว

a119

วันที่ 26 กันยายน 2560  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมย้ายกระถางต้นกล้าข้าว 

page119

วันที่ 26 กันยายน 2560  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมย้ายกระถางต้นกล้าข้าวที่นำไปจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร