วันที่ 22 กันยายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

a118

วันที่ 22 กันยายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 

page118

วันที่ 22 กันยายน 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และลูกจ้าง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ณ อาคารขวัญข้าว มีผู้เกษียณอายุราชการ  6 ราย คือ นายปรีชา จำปาเงิน  นายเกษม ทาเหล็ก นางสมควร เจริญดี นางจิ๋ม รุ่งประกายพรรณ นางอรพิน จันทรทา และนางสาวมาลา เกตุคง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ