วันที่ 18 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี

a117

วันที่ 18 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

page117

วันที่ 18 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความหอม ด้วยเครื่องวัดความหอม (Electronic Nose)  เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี 4 มิติ ห้องปฏิบัติการจีโนม และห้องปฏิบัติการด้านข้าว ณ อาคารปฏิบัติการด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการข้าวให้การต้อนรับ  จากนั้น ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี และรับฟังปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนชาวนา  ณ โรงเรียนเกษตรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ