วันที่ 8 กันยายน 2560 ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

a115

วันที่ 8 กันยายน 2560 ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

page115

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม