วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a113

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

page113

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ดอนเจดีย์ ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) มีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 100คน