วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a112

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

page112

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ศรีประจันต์ ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) มีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 50คน