วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2560 และการติดตามงานในพื้นที่

a111

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2560 และการติดตามงานในพื้นที่ 

page111

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2560 และการติดตามงานในพื้นที่ โดยมี นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 4 และ 14 เป็นประธานการประชุม มีหัวส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ