วันที่ 23 สิงหาคม 256 จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a110

วันที่ 23 สิงหาคม 256 จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

page110

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) มีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 50คน