วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านห้วยหมาก ตำบลโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี

a109

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านห้วยหมาก ตำบลโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี

page109

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านห้วยหมาก ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) มีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 30 คน