วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ประชุมผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างทำนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี2560) กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

a108

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ประชุมผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างทำนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี2560) กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

page108

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างทำนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี2560) ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ  20 คน