วันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริการเกษตรกรที่มารร่วมงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

a107

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริการเกษตรกรที่มารร่วมงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

page107

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อบริการเกษตรกรที่มารร่วมงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอำเภอบางปลาม้า เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรร่วมงาน ประมาณ 100 คน