ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Precision Agriculture) นาแปลงใหญ่ประชารัฐ

a105

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Precision Agriculture) นาแปลงใหญ่ประชารัฐ

page105

วัน ที่ 4 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Precision Agriculture) นาแปลงใหญ่ประชารัฐ โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุม มีผู้เชียวชาญ นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรมการข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม