งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

a101

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 

page101

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวน 600 คน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชัน 3 และมีการชิมข้าว กข43  ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ภายในงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการเรื่อง ข้าวกับในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 10 อำเภอ มีเกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง