สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

a97

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

page97

วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จ มี นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ทูลเกล้าถวายหนังสือผลการดำเนินงานฯ และ นายปัญญา  ร่มเย็น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ทูลเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงาน