คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a95

ให้การต้อนรับ นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

page95

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ