ประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่)

a91

ประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) 

page91

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ (จำกัด) ชั้น 2 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนพร้อมกลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและแนวทางการจัดเวทีชุมชนฯ โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบนาแปลงใหญ่