สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล โดยรองอธิบดีกรมการข้าว

a90

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล โดยรองอธิบดีกรมการข้าว (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) 

page90

นายปรีชา จำปาเงิน นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล โดยรองอธิบดีกรมการข้าว (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยกอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรมการข้าวเข้าร่วมประชุม