งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560

a89

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

page89

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 ณ แปลงเรียนรู้นาแปลงใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมี นางสาวลัดดา วิริยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมงานจำนวน 150 ราย มีกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เทคโนโลยีการลดต้นทุนที่เหมาะสมต่อพื้นที่ การจัดทำแปลงเรียนรู้ตามปฎิทินการทำนาโดยมีโครงการ Laser Leveling มาช่วยปรับระดับพื้นที่การทำแปลงเรียนรู้ มีทั้งการสาธิตเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก พร้อมทั้งแนะนำการใช้สารชีวภาพ PGPR 2