กลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากประเทศในทวีปแอฟริกา ศึกษาดูงาน

a88

คณะเจ้าหน้าที่ จากประเทศในทวีปแอฟริกา จำนวน 10 ประเทศ ศึกษาดูงาน

page88

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางสาวอมรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากประเทศในทวีปแอฟริกา จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ Benin, Burkina Faso, Cameroon, Coted’lvoire (CDI), Democratic Republic of Congo (DRC), Guinea, Madagascar, Mali, Senegal and Togo ศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยพันธุ์ข้าว ขบวนการผลิตข้าว และเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และเยี่ยมชมแปลงทดลองด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ และเป็นการพัฒนาความร่วมมือวิชาด้านข้าวในอนาคต