สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำเกษตรกรและนักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมชมนิทรรศการงานและกิจกรรมต่างๆ ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

a87

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร 

page87

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงาน นำเกษตรกรและนักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมชมนิทรรศการงานและกิจกรรมต่างๆ ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงานมีการสาธิตการทำข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอน การเสวนา “ก้าวใหม่ชาวนาไทย ยุค 4.0”  การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค และชมนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานกรมการข้าว ร้านจำหน่ายสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และสินค้าอื่นๆ จำนวน 60 ร้าน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560